top of page

Diensten

Scheidingsbemiddeling

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Er ontstaan heftige emoties en jullie worden geconfronteerd met grote onzekerheden en zorgen. De verwachte toekomst ziet plots anders uit. Hoe regelen jullie alles voor en met de kinderen? Wie gaat waar wonen en kunnen jullie straks wel alles betalen? 

 

Graag begeleid ik jullie zodat de constructieve wijze waarop jullie uit elkaar gaan een stabiele basis vormt voor een goede nieuwe start. 

Tijdens de begeleiding van jullie echtscheiding besteed ik uitgebreid aandacht aan de scheidingsmelding (de melding van de ene partner aan de andere dat hij/zij wil scheiden). Aan tafel zal bewust worden besproken wat de redenen zijn om te gaan scheiden, of deze keuze voor jullie beiden duidelijk is, en hoe jullie dit aan jullie kinderen, familie en vrienden zullen vertellen. Een goede, gezamenlijk voorbereide en eenduidige boodschap voorkomt een schuldtoewijzing die kan leiden tot belastende loyaliteitsconflicten van jullie kinderen en omgeving.

 

Mijn achtergrond als MfN-registermediator en RES-register financieel echtscheidingsadviseur zorgt ervoor dat ik jullie kan helpen. Ik kan jullie zowel emotioneel als financieel gauw meer duidelijkheid geven. Hierdoor blijft jullie een tocht langs verschillende professionals bespaard.

Tijdens de gesprekken kan het ook voorkomen dat jullie samen besluiten toch niet te gaan scheiden. Lees meer hierover onder het kopje "Relatie mediation".

Familiaire conflicten

In vele families komen ruzies voor. 

Spanningen kunnen hoog oplopen. Door andere gewoontes en ideeën kunnen er verschillende verwachtingen ontstaan. Verwachtingen waaraan je niet kunt of wilt voldoen.

 

Ik kan jullie helpen om in het conflict, dat hierdoor kan ontstaan, beter gehoord te worden om zo weer met rust en respect in gesprek te komen en te blijven, oog en oor te hebben voor elkaars standpunten en te zoeken naar mogelijkheden er samen uit te komen. 

Veelvoorkomend zijn conflicten over de erfenis na het overlijden van een dierbare. Graag begeleid ik jullie bij erfkwesties zodat de praktische en zakelijke verdeling en de emotionele verwerking elkaar zo min mogelijk hinderen. Zo kan het conflict plaats maken voor rouwen en koesteren van mooie herinneringen.

Relatie mediation

De passie is weg. Je bent uit elkaar gegroeid. Is dat echt zo? 

Ik ga graag met jullie in gesprek. Als neutrale derde gesprekspartner kunnen mijn vragen en tips ertoe leiden dat jullie als partners elkaar weer zien, horen en begrijpen. Met behulp van communicatieve coaching en interventies krijgen jullie de kans jullie relatie te herstellen en weer meer naar elkaar toe te groeien. De mooie dingen worden zo weer groot en de negatieve ervaringen kunnen worden besproken, verwerkt en zullen zo uiteindelijk steeds kleiner worden.​

Zo werken jullie aan jullie rol als partner en/of ouder van jullie eventuele kinderen zodat een echtscheiding kan worden voorkomen.

Arbeidsmediation

 Voor veel mensen is werk een groot onderdeel van hun leven. Gezondheid , stress en conflicten kunnen je werk en/of samenwerking beïnvloeden. 

Ik begeleid werknemers en werkgevers om met behulp van goede gesprekken samen tot afspraken te komen in wederzijds belang. Hierdoor krijgt ieder de kans weer met plezier aan het werk te gaan, of op een respectvolle manier afscheid van elkaar te nemen.

Mediation change chance.jpg
bottom of page